Cursus Waterstof

Opdoen van toepasbare kennis voor professionals


In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt HyMatters een cursus waterstof aan. Deze cursus is bedoeld voor professionals die nu of in de toekomst te maken krijgen met waterstoftoepassingen. Het doel is om een stevige basis te geven in toepassingen met waterstof en om de engineering van waterstofsystemen te begrijpen.

De gehele waterstofketen wordt behandeld: van productie tot toepassing met bijbehorende componenten en fysische principes. Om de opgedane kennis toepasbaar te maken worden diverse casussen doorgerekend en worden onderwerpen vanuit energetisch, technisch, economisch en veiligheidstechnisch besproken. Meer informatie en aanmelden voor deze cursus kan via onderstaande button of via de volgende link: HAN – Cursus Waterstof.


Top