Nefusta

Tankstation als energiebuffer tussen elektriciteitsnet en mobiliteit


De opkomst van elektrische mobiliteit en duurzame energieproductie maakt de ontwikkeling van nieuwe energie systemen relevant. Het fluctuerende karakter van duurzame energiebronnen is niet te sturen en vereist een flexibele energie-infrastructuur met opslagcapaciteit. Ook wegtransport op basis van duurzame energiedragers vereist een nieuwe opzet van energievoorziening. In dit project is berekend welke mogelijkheden een tankstation kan bieden dat tegelijkertijd de energie-infrastructuur als de mobiliteitssector ondersteunt.

HyMatters heeft in dit project het technisch ontwerp en de bouw van een rekenmodel op zich genomen. De resultaten laten zien dat een lokaal elektriciteitsnet wordt overbelast bij een doorgroei van duurzame energieproductie. Een tankstation kan hierin ondersteunen door op de juiste momenten de elektriciteit om te zetten in waterstof en deze als brandstof te gebruiken voor waterstof-elektrische voertuigen. Opslag op dag-, week- en seizoenbasis zijn nodig om vraag en aanbod te kunnen matchen. Ook zijn laadpalen meegenomen om de batterij-elektrische voertuigen te voorzien in energie.

Ook is hierbij een demo gebouwd en getest inclusief de functionaliteit netondersteuning. Piekmomenten in de infrastructuur kunnen opgevangen worden en tegelijkertijd kan de power quality gemanaged worden zoals spanningsregeling.

Netondersteuning

Dit project wijst uit dat de integratie van onze lokale energie-infrastructuur met de mobiliteit
resulteert in een stabiele en toekomstbestendige energie-infrastructuur. Netverzwaring van onze bestaande energie-infrastructuur is niet nodig. Dit bespaart veel kosten en versnelt de groei van nieuwe energiedragers voor de mobiliteit.

Dit project wijst uit dat de integratie van de energie-infrastructuur en mobiliteit ervoor zorgt dat we blijvend gebruik kunnen maken van onze bestaande energie-infrastructuur zonder netverzwaring. Tegelijkertijd kan hiermee de groei van nieuwe energiedragers voor de mobiliteit worden gefaciliteerd.

Deelnemende bedrijven

CGI

DEKRA

HAN

SWECO

DNVGL

Nieuwsitems

Waterstoflab als shared facility

Top