Wat doet HyMatters?
Technische en Economische Haalbaarheidsstudies

Technische en Economische Haalbaarheidsstudies

 • Wat is een geschikt technisch ontwerp voor productie, opslag en gebruik van waterstof?
 • Hoe en onder welke omstandigheden is waterstof rendabel in te zetten?
 • Wat zijn de ontwikkelingen in de markt van technologieën en toepassingen?

 

HyMatters doet onderzoek naar power-to-mobility, power-to-gas en power-to-power oplossingen om vraagstukken rondom duurzame mobiliteit en energie-infrastructuur op te lossen.

Systeemintegratie Energie-infrastructuur

Systeemintegratie Energie-infrastructuur

 • Welke systeemgrootte is vereist voor een optimaal energiemanagement?
 • Op welk moment moet waterstof geproduceerd worden om netverzwaring te voorkomen?
 • Welke eisen gelden voor leidingen en branders om waterstof in te zetten voor productiewarmte en ruimteverwarming? En welke eisen gelden voor de kwaliteit van het waterstofgas?

 

HyMatters ontwerpt en realiseert waterstofsystemen én integreert deze met onze energie-infrastructuur. Oplossingen voor lokale situaties worden doorgerekend om groene waterstof op het juiste moment op de juiste plek te krijgen.

Analyse Veiligheid, Wet- en Regelgeving

Analyse Veiligheid, Wet- en Regelgeving

 • Wat zijn de fundamentele uitgangspunten voor een veilig gebruik van waterstof?
 • Aan welke wet- en regelgeving moet voldaan worden en hoe moet dit geïnterpreteerd worden?
 • Welke maatregelen moeten worden genomen bij bijvoorbeeld een parkeergarage of bij het gebruik van waterstof op een bedrijfslocatie?

 

HyMatters adviseert en onderzoekt situaties rondom veiligheid en wet- en regelgeving. Waterstof is prima veilig te gebruiken, mits er op de juiste manier mee wordt omgegaan. HyMatters onderstreept het belang van een professionele aanpak, en helpt u te bepalen wat dat voor uw locatie en projecten concreet betekent.

Cursus Waterstof

Cursus Waterstof

 • Wat is het werkingsprincipe van een brandstofcel en elektrolyser?
 • Welke veiligheidsaspecten en regelgeving zijn van belang?
 • Wat is de rol van waterstof in de energietransitie?

 

HyMatters biedt in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een cursus waterstof aan. Deze cursus heeft tot doel om een goede basis te geven in waterstof gerelateerde toepassingen en om de engineering van waterstofsystemen te begrijpen. Meer informatie en aanmelding vindt u via de volgende link: HAN – Cursus Waterstof.

Kunnen wij u of uw organisatie helpen?

Neem contact met ons op!

Top