Wat doet HyMatters?
Technische en Economische Haalbaarheidsstudies

Technische en Economische Haalbaarheidsstudies

 • Hoe en onder welke omstandigheden is waterstof rendabel in te zetten als energiedrager?
 • Hoe verhouden alternatieve energievormen zich tot waterstof?
 • Welke toepassingen zijn marktrijp en welk zitten nog in de pre-marketfase?

 

HyMatters doet onderzoek naar power-to-mobility, power-to-gas en power-to-power oplossingen om vraagstukken rondom duurzame mobiliteit en energie-infrastructuur op te lossen.

Levering Groene Waterstof

Levering Groene Waterstof

 • Hoeveel waterstof heb je nodig voor een voertuig, vloot of applicatie?
 • Hoe ziet het transitiepad eruit van fossiel aangedreven werktuigen naar waterstof aangedreven werktuigen?
 • Hoe wordt een betrouwbare levering van waterstof gegarandeerd?

 

HyMatters begeleidt organisaties die waterstof willen toepassen voor tractie en andere applicaties. En minstens zo belangrijk, we helpen groene waterstof op het juiste moment en op de juiste plek te krijgen.

Ondersteuning Elektriciteitsinfrastructuur

Ondersteuning Elektriciteitsinfrastructuur

 • Wat is de invloed van duurzaam opgewekte en teruggeleverde energie op de lokale energiehuishouding?
 • Hoe kan waterstof verzwaring van mijn netwerk voorkomen?
 • Onder welke omstandigheden kan mijn netwerk voldoen aan de vereiste spanningskwaliteit en wanneer niet?

 

HyMatters brengt knelpunten van het energie-infrastructuur in kaart en biedt oplossingen om de spanningskwaliteit en energietoevoer te garanderen.

Energiemanagement - Opslag en Optimalisatie

Energiemanagement - Opslag en Optimalisatie

 • Hoe en wanneer ontstaan overproductie en onderproductie van energie?
 • Hoeveel opslag is nodig om een stabiele energievoorziening te garanderen?
 • Welke rol kan waterstof als energiedrager hierin spelen?

 

HyMatters brengt huidige en toekomstige energiestromen in kaart om vraag en aanbod van energie per situatie (locatie, bedrijventerrein, wijk, boerderij) te optimaliseren en te verduurzamen.

Cursus Waterstof

Cursus Waterstof

 • Wat is het werkingsprincipe van een brandstofcel en electrolyser?
 • Welke veiligheidsaspecten en regelgeving zijn van belang?
 • Wat is de rol van waterstof in de energietransitie?

HyMatters biedt in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een cursus waterstof aan. Deze cursus heeft tot doel om een goede basis te geven in waterstof gerelateerde toepassingen en om de engineering van waterstofsystemen te begrijpen. Meer informatie en aanmelding vindt u via de volgende link: HAN – Cursus Waterstof.

Kunnen wij u of uw organisatie helpen?

Neem contact met ons op!

Top